skip to Main Content

Ondersteun onze activiteiten
Door te doneren draag je bij aan het verbinden van generaties jong en oud en daarbij de bevordering van de regionale sociale cohesie, lokale betrokkenen, direct en indirecte samenwerkingsprojecten in en rondom Nijmegen.

Elke bijdrage is van harte welkom!
Een overzicht van onze activiteiten is aan te vragen bij ons als bestuur. Wij sturen jou ook graag onze toekomstplannen door. Want ook wij willen vooruitdenken in het belang van de maatschappij en voor onze donateurs.

Back To Top