12096443 803712006405296 5375392744289773305 N

Jongeren helpen vrijwillig ouderen

Boris Huberts (23) uit Wijchen zette een stichting op waarbij jongeren ouderen helpen in Nijmegen en Wijchen. Eerlijke Jongeren Voor Ouderen (EJVO) bestaat nu 2 jaar.

Te weinig aandacht
Boris: ,,De moeder van een vriend van mij werkt in de thuiszorg. Zij vertelde dat ouderen door de bezuinigingen steeds minder aandacht krijgen. Mijn vriend en ik zijn toen een aantal van die mensen gaan opzoeken. We maakten een praatje met ze, deden de boodschappen of we gingen samen met ze naar de winkel, en we hielden contact. Soms durven ze alleen al de straat niet op, omdat ze bang zijn uit te glijden na een regenbui.” Voor Boris was het extra fijn om te doen omdat zijn oma net was overleden en hij haar erg miste.
,,Ik merkte dat veel ouderen best eenzaam zijn en dacht ‘waarom eigenlijk?’ Wij jongeren hebben tijd over en kunnen ons best 1 tot 1,5 uur per week voor deze mensen inzetten.”
Boris ging jongeren werven via de vrijwilligerscentrale, social media en jongerenwerkers. Mensen met een welzijnsachtergrond en sociaal werkers doen mee om ervaring op te doen, bijvoorbeeld voor hun studie. Het geeft ze daarnaast zelfvertrouwen en het gevoel bij te dragen. Zelf doet Boris een koksopleiding. ,,Gastvrijheid is in de horeca natuurlijk ook heel belangrijk.”

Er moet een klik zijn
,,We hebben nu zeven jongeren ‘in dienst’ tussen 16 en 25 jaar, van mbo-ers tot universitair geschoolden. Deze krijgen eerst een screening, want we willen de ouderen natuurlijk niet opzadelen met problemen.” In contact komen met ouderen is voor de ondernemer wat lastiger. Die gebruiken vaak geen social media. Boris benadert hiervoor verschillende welzijnsorganisaties en krijgt steun van de Leefbaarheids-alliantie Gelderland. Ook bereiken ze ouderen via mond-tot-mondreclame.

,,We organiseren een kennismaking tussen de jongere en de oudere want we vinden het belangrijk dat er een klik en vertrouwen is. Het moet voor beiden leuk zijn. Tegen een kleine onkostenvergoeding van 7 euro per keer maken we nu al 7 ouderen heel blij. Een van hen heeft bijvoorbeeld maar een klein netwerk. Met onze vrijwilliger gaat zij wandelen of ze zoeken samen dingen uit. Deze oudere vindt het superleuk om contact te hebben met een jongere. Een fijne afwisseling naast haar contacten met de professionals.”

Bron: Nijmegen-oost.nl – Loes Wijffels